Avdelningar

Man sköter cancer på Klinik för cancersjukdomar med olika vårdmetoder både på dag-och vårdavdelningarna.