Avdelning 8

Besöksadress
Kliniken för cancersjukdomar
Avdelning 8 för cancersjukdomar
Paciusgatan 3, Helsingfors
 
Postadress
PB 180, 00029 HUS
 
Kontaktuppgifter
Skötare: 09 471 74288
Sekreterare: 09 471 73281
Fax: 09 471 74280
 
Avdelningsskötare: Pirjo Lönnfors
Läkare som ansvarar för avdelningen: Riikka Nevala

Besökstid: 13–19

Avdelningen har 20 patientplatser. På avdelning 8 genomförs onkologiska behandlingar av flera olika tumörgrupper med fokus på mjukdelssarkom, neuroendokrin- och prostatacancer och cancer i huvudet och halsen. Vårdformerna omfattar cytostatikabehandlingar, strålbehandlingar och kemostrålbehandlingar samt radioisotopbehandlingar (på avdelningen utförs strålningsarbete).
 
Stödbehandlingarna omfattar behandling av bieffekter av infektioner, smärta och behandlingar. På avdelningen finns också patienter som ges lindrande vård i livets slutskede.