Avdelning 7

Besöksadress
Kliniken för cancersjukdomar
Avdelning 7
Paciusgatan 3, Helsingfors

Postadress
PB 180, 00029 HUS

Kontaktsuppgifter
09 471 73276
Fax: 09 471 75377
 
Avdelningsskötare: Pirjo Lönnfors
Läkaren som ansvarar för avdelningen: Riikka Nevala
Avdelningssekreterare: 09 471 74279

Öppethållningstider 24/7
Besökstid: 13–19
Enhetens specialområde är cancersjukdomar
 
På avdelning 7 behandlas både unga och gamla patienter som lider av lymfom, sarkom och testikelcancer. På avdelningen ges cytostatika- och antikroppsbehandlingar
och där behandlas bland annat infektioner, smärta och anemi.
En del av patienterna kommer till avdelningen för undersökningar och planering av behandlingar. Autologa stamcellsöverföringar har utförts från och med 1993.