Fysioterapi

Poliklinik fysioterapi

 
Besöksadress
Allergihuset
Paciusgatan19, 4 vån.
00270 Helsingfors

 

Bäddavdelning fysioterapi

 
Besöksadress
Kliniken för cancersjukdomar
Paciusgatan 3, Helsingfors
 
Postadress
PB 180, 00029 HUS
 

Kontakt

 
Poliklinik
09 471 75364, 09 471 73371
Öppet mån–tors kl. 7.30–15.30, fre 7.30–14.15
Telefontid mån-tors kl. 7.30–15.30, fre kl. 9,00–13.00
 
Vårdavdelning
Tfn 050 344 4476
Öppet mån–tors kl. 7.30–15.30, fre 7.30–14.15
Telefontid mån–tors 7.30–15.30, fre 9.00–14.00
 
 
Fysioterapin erbjuder tjänster till cancerpatienter som vårdas såväl på bäddavdelningen som polikliniskt på kliniken för cancersjukdomar. Syftet med fysioterapin är att främja patientens rörelse- och funktionsförmåga med hjälp av individuell handledning och rådgivning, terapeutisk träning, fysikaliska behandlingar och manuell terapi.
 
Fysioterapitjänsten omfattar bedömning av rörelse- och funktionsförmåga, en plan för främjande av dessa, genomförande av terapi och vid behov vidare rehabilitering av patienten.
 
Vid enheten görs även en bedömning av de hjälpmedel som patienten behöver, till exempel stödärm efter en bröstcanceroperation, rörelsehjälpmedel och andra hjälpmedel som stöder de dagliga funktionerna. Patienten får även vägledning i hur man skaffar sig hjälpmedel.