Polikliniker och andra tjänster


På Kirurgiska sjukhuset verkar remisspoliklinikerna för bukkirurgi och mun- och käksjukdomar. Dessutom har sjukhuset även andra funktioner som stödjer undersökning och vård.
 

 Läs mer