Polikliniken för munsjukdomar

Besöksadress
Kirurgiska sjukhuset
Kaserngatan 11-13, Helsingfors
 
Postadress
PB 263, 00029 HNS
 
Kontaktuppgifter
Kundservice: 09 471 88251 (kl. 9-12)
Fax: 09 471 88249 
 
Ansvarig övertandläkare: Hellevi Ruokonen 050 427 0237
Avdelningssekreterare: 09 471 88515, 09 471 88516
 
Öppethållningstider
mån-tors kl. 8-15.30
fre kl. 8-14.30
 
Polikliniken för munsjukdomar vid Kirurgiska sjukhuset är en remiss- och kontrollpoliklinik som undersöker och vårdar patienter för munsjukdomar, sjukdomar i munnens slemhinnor samt tillhandahåller klinisk specialtandvård och tandreglering. Polikliniken för munsjukdomar svarar för tandvård under allmän anestesi.