Dagkirurgi


Adress
Kirurgiska sjukhuset
Dagkirurgi, 4. våningen
Kaserngatan 11-13, Helsingfors

Postadress
PB 263, 00029 HNS

Kontaktuppgifter
Byrå:  09 471 88384, 09 471 88258
Fax: 09 471 88543

Köansvarig/rådgivande skötare: 09 471 88765, telefontider må och fr kl. 8-15

Avdelningsskötare: Sirpa Koskunen 050 427 1273
Ansvarig läkare: Veikko Remes 050 427 0568
Avdelningssekreterare: 09 471 88578, 09 471 88616

Öppethållningstider: må–to kl. 7–19, fr kl. 7–18
 
Enheten för dagkirurgi vid Kirurgiska sjukhuset utför ingrepp inom gastroenterologisk kirurgi. De vanligaste operationerna är bråckoperationer av olika slag samt ingrepp i ändtarmsöppningen. Vid enheten finns även poliklinikmottagningar för dagkirurgiska patienter.