Heltäckande vård för patientens bästa

Bröstkirurgiska enhet har tre bröstcancerskötare. De träffar bröstcancerpatienterna i samband med det första mottagningsbesöket hos läkare. Patienten kan vid behov kontakta bröstcancerskötaren under hela vårdprocessen i alla frågor som rör bröstcancer. Bröstcancerskötarna är också kontaktpersoner mellan patienterna, enheten och olika samarbetspartner.

Enhetens egna fysioterapeuter tar hand om handledningen av patienterna på avdelningen och även ofta vid poliklinikbesök efter en operation.

Utmärkt vård enligt undersökningar

Vi följer ständigt upp behandlingsresultaten när det gäller både återfall av cancer och patientnöjdheten. Över 90 procent av våra patienter har varit antingen nöjda eller mycket nöjda med den vård de fått.

Behandlingsresultaten vid Bröstkirurgiska enhet har varit utmärkta. Av de patienter som opererats vid vår enhet i början av 2000-talet återkommer bröstcancern i bröstområdet eller i armhålan hos endast 2–3 procent under fem års uppföljning. Bröstcancerdödligheten är också mycket låg: Om tumören var högst 2 cm stor var 98 procent av patienterna vid liv fem år efter bröstcanceroperationen.

Vid Bröstkirurgiska enheten bedrivs också aktiv bröstcancerforskning. Resultaten har publicerats i ansedda tidskrifter inom cancerkirurgi och presenterats på internationella cancerkongresser.