Bröstkirurgiska enheten - vårdavdelningen och polikliniken

Kirurgiska sjukhuset där enheten för bröstkirurgi finns, omvandlas till ett sjukhus för vård av coronaviruspatienter, och därför flyttar de funktioner som finns i sjukhuset tillfälligt till andra lokaler. Av de nuvarande funktionerna blir dialysenheten kvar samt tandläkarjouren för coronaviruspatienter.

Bröstkörtelkirurgin flyttar över till Kvinnokliniken och Kliniken för cancersjukdomar 

Enheten för bröstkörtelkirurgi flyttar tillfälligt bort från Kirurgiska sjukhuset 9.4.2020. Operationsverksamheten fortsätter på Kvinnokliniken 14.4 och minskar något, under den tid som verksamheten finns i tillfälliga lokaler opererar vi endast cancerpatienter. 

Patienter som kommer till Kvinnokliniken för operation kommer på morgonen till dagkirurgiska enheten/Leiko och får närmare anvisningar där.

Dagkirurgiska patienter skrivs också ut från samma enhet. Den nya besöksadressen är Haartmansgatan 2, Helsingfors.

Poliklinikverksamheten, dvs. mottagningar, punktioner och efterkontroller görs på Kliniken för cancersjukdomar, 4 våningen, från och med 14.4.2020. Den nya besöksadressen är Paciusgatan 3, Helsingfors.

På grund av flytten kan vi tyvärr inte ta emot samtal torsdagen 9.4. Du kan ringa oss som vanligt igen från och med tisdagen 14.4. I jourmässiga ärenden ska du kontakta jouren.

Punktioner och sårkontroller görs fr.o.m. 14.4 endast med tidsbokning (tfn 09 471 76328, telefontider må-to kl. 13-15 och fre kl. 13-14).


Torsdag 21.5. stängt. 

Kontaktuppgifter för dig som är patient:

Vårdavdelning: avdelningssekreterare 09 471 76332, sjukskötare 09 471 76327 

Tidsbokning må-to kl. 13-15 och fre kl. 13-14 09 471 76328


Avdelningsöverläkare Marjut Leidenius 09 471 76300
Avdelningsskötare Minna Joenpolvi 040 683 6767
Bröstcancerskötare 050 427 0509 (säkrast anträffbar kl. 13–15)

Bröstkirurgiska enheten är en internationellt känd och ansedd aktör inom operativ behandling av bröstcancer. I denna enhet, som är den största i branschen i Norden, vårdas årligen mer än 1 000 bröstcancerpatienter. Enheten omfattar en vårdavdelning och en poliklinik.

Vid enheten för bröstkörtelkirurgi opereras både nya och lokala återfall av bröstcancer. Vi behandlar även godartade tumör- och inflammatoriska förändringar i brösten, gör bröstförminskningsoperationer samt behandlar kvinnor som konstaterats ha ett genfel som ökar bröstcancerrisken. Vi gör omedelbara bröstrekonstruktioner i samarbete med HUS Plastikkirurgiska klinik.

Förutom Plastikkirurgiska kliniken hör bl.a. Kliniken för cancersjukdomar, HUS Bilddiagnostik och HUSLABs patologiska laboratorium till våra viktiga samarbetspartner. ​​