Dialysutbildningsavdelningen

Besöksadress
Kirurgiska sjukhuset
Kaserngatan 11–13, 1:a våningen, Helsingfors
 
Postadress
PB 263, 00029 HNS
 
Kontaktuppgifter
09 471 88650
Fax 09 471 88651
 
Besökstider enligt överenskommelse.
 
På dialysutbildningsavdelningen behandlas patienter som lider av kronisk njurinsufficiens. Behandling ges tre gånger i veckan, och den tar ungefär 4–5 timmar per gång. Verksamheten på avdelningen fokuserar starkt på egen aktivitet. Patienternas självvård och självständighet stöds så mycket som möjligt.
  
Dialysutbildningsenheten svarar för undervisningen av patienter som ska lära sig att utföra hemodialys på egen hand. Efter utbildningen har patienterna möjlighet att flytta till dialyssatelliterna, dvs. dialysenheten av B. Braun (Malm och Sockenbacka)
 
Avdelningen erbjuder sammanlagt 11 dialysplatser i två skift, och verksamheten är öppen vardagar klockan 8.00–20.30.

Dialysutbildningsavdelningen erbjuder i mån av möjlighet hemodialysbehandling till semesterdialyspatienter.