Dialysbehandlingscentralen KiDi

Besöksadress
Kirurgiska sjukhuset
Kaserngatan 11–13, 1:a våningen, Helsingfors
  
Postadress
PB 263, 00029 HNS
 
Kontaktuppgifter
09 471 88670
Fax 09 471 88671
 
 
Besökstider enligt överenskommelse.
 
Dialysbehandlingscentralens enheter finns på Mejlans Triangelsjukhus (Delta) och Kirurgiska sjukhuset (KiDi). På KiDi finns 11 dialysplatser.
 
På KiDi vårdas patienter som behöver hemodialysbehandling på sjukhus och patienter som inleder hemodialysbehandling. Patienterna kommer till vård enligt plan från dialysvårdens övriga enheter samt från hälso- och sjukvården när en kronisk njurinsufficiens har fortskridit till dialysfasen eller vid långvarig akut njursjukdom.
  
På dialysbehandlingscentralen bedrivs ett brett och multiprofessionellt samarbete med patienterna och deras anhöriga i syfte att genomföra vård av hög kvalitet och i rätt tid.