Kirurgiska sjukhuset

​Kaserngatan 11-13, Helsingfors
PL 263, 00029  HUS

Information 09 471 88310

Kirurgiska sjukhuset är en del av Helsingfors universitets centralsjukhus (HUCS). På sjukhuset vårdas patienter som lider av venkirurgiska, bukkirurgiska (gastroenterologiska) sjukdomar, mun- och käksjukdomar samt kronisk njurinsufficiens.

Sjukhuset har polikliniska mottagningar för dessa specialiteter samt funktioner som stöder undersökning och vård.
 
Besökstider: 13-19


Caféet ligger på andra våningen av sjukhuset.

a
b