Polikliniken för öron-, näs- och halssjukdomar

Besöksadress
Kirurgiska sjukhuset
Kaserngatan 11-13, Helsingfors
 
Postadress
PB 263, 00029 HNS
 
Kontaktuppgifter

 • Tidbeställning: 09 471 76562, telefontider: må–fr. kl. 8–11 och 12–15
 • Sjukskötarens rådgivning: 09 471 76550, telefontider: må–fr. kl. 9–11 och 12–15
 • Bokning av operationstider (må–fr kl. 9–11)
  • öronoperationer 09 471 73046
  • näs- och bihåleoperationer 09 471 73053
  • tumöroperationer, operationer på struphuvudet samt tonsillektomi på vuxna 09 471 76558
  • tonsillektomi och adenotomi på barn samt insättning av rör i öronen 09 471 76557
 • Ingreppsrummets avdelningssekreterare: 09 471 73045, telefontider: må–fr. kl. 8–11 och 12–15

 
Avdelningsskötare: Paula Sillanpää
Ansvarig läkare: överläkare Karin Blomgren
 
Öppethållningstider
må.-fr. kl. 7.30–15.30 
 
Poliklikinen för öron-, näs- och halssjukdomar vid Kirurgiska sjukhuset är en remiss- och kontrollpoliklinik. På polikliniken undersöks och vårdas patienter av alla åldrar inom öron-, näs- och halssjukdomar. Patienterna har ett besvär, en skada eller sjukdom som kräver icke-brådskande specialiserad sjukvård. 
 
Dejouren för öron- näs- och halssjukdomar fungerar dygnet runt på jourpolikliniken.