Operations- och anestesiavdelningen för öron-, näs- och halssjukdomar

​ 
Besöksadress
Kirurgiska sjukhuset
Kaserngatan 11-13, Helsingfors
 
Postadress
PB 263, 00029 HNS
 
Kontaktuppgifter
Fax: 09 471 76024
 
Avdelningskötare: Hannele Koivula-Tynnilä 
Ansvarig läkare: Maija Hytönen
 
På operationsavdelningen för öron-, näs- och halssjukdomar opereras patienter i alla åldrar. Största delen av ingreppen är dagkirurgiska, vilket betyder att patienten får åka hem samma dag.
 
Enheten är en av de jourhavande operations- och anestesiavdelningarna på HUCS område.