Jourpolikliniken för öron-, näs- och halssjukdomar

​​
Besöksadress

Ögon-öronsjukhuset
Haartmansgatan 4 E, Helsingfors


Postadress

PB 220, 00029 HUS​​


 
Kontaktuppgifter

Jourens avdelningssekreterare: 09 471 76552
Jourens sjukskötare: 09 471 73050
Fax: 09 471 78286
 
Avdelningsskötare: Laura Al-hello
Ansvarig läkare: Taru Ilmarinen

Öppettider
24/7
 
Jourpolikliniken för öron-, näs- och halssjukdomar vid Kirurgiska sjukhuset är en jour-, remiss- och kontrollpoliklinik. På polikliniken undersöks och behandlas alla ålders patienter som har ett besvär, en skada eller sjukdom på öron-, näs- och halsområdet som kräver jourmässig specialiserad sjukvård. 

Vid ett plötsligt tillstånd, t.ex. på grund av blödning efter operation eller allvarlig sjukdom kan man komma till jouren även utan remiss. Då ska patienten kontakta sjukhuset per telefon innan han eller hon kommer till sjukhuset.