Jourpolikliniken för öron-, näs- och halssjukdomar

​​
Besöksadress
Kirurgiska sjukhuset
Kaserngatan 11-13, trappa U, Helsingfors
 
Postadress
PB 263, 00029 HNS
 
Kontaktuppgifter

Jourens avdelningssekreterare: 09 471 76552
Jourens sjukskötare: 09 471 73050
Fax: 09 471 78286
 
Avdelningsskötare: Paula Sillanpää
Ansvarig läkare: Karin Blomgren

Öppethållningstider
24/7
 
Jourpolikliniken för öron-, näs- och halssjukdomar vid Kirurgiska sjukhuset är en jour-, remiss- och kontrollpoliklinik. På polikliniken undersöks och behandlas alla ålders patienter som har ett besvär, en skada eller sjukdom på öron-, näs- och halsområdet som kräver jourmässig specialist sjukvård. 

Vid ett plötsligt tillstånd, t.ex. på grund av blödning efter operation eller allvarlig sjukdom kan man komma till jouren även utan remiss. Då ska patienten kontakta sjukhuset per telefon innan han eller hon kommer till sjukhuset.