Avdelning K6 (öron-, näs- och halssjukdomar)

Besöksadress
Kirurgiska sjukhuset
Kasergatan 11-13, Helsingfors

Postadress
PB 263, 00029 HUS​​


Kontaktuppgifter
Avdelnings byrå, sjukskötare: 09 471 75050. Vänligen centralisera patientförfrågningarna till endast en anhörig/närstående person.
Fax: avdelnings byrå: 09 471 73039, avdelnings poliklinik: 09 471 73683

Avdelningskötare: Desiree Grönlund
Ansvarig läkare: Timo Atula
Avdelningssekreterare: avdelnings byrå: 09 471 73035, avdelnings poliklinik mån-fre kl. 9-11: 09 471 73681

Öppettider
Avdelningens poliklinik måndag–fredag kl. 7.30–15.30

Besökstider på avdelningen
Besökstider varje dag kl. 13.00-19.00. Kolla för mer information innan ditt besök på: Anvisningar till besökare​
 
På avdelning K6 vid Kirurgiska sjukhuset vårdas öron-, näs- och halspatienter i alla åldrar. Avdelningen vårdar dessutom centralt alla patienter med tumörer i huvud- och halsområdet som kräver specialkompetens. Patienterna kommer till planerade operationer eller är jourpatienter.