Öron-, näs- och halssjukdomar

​Kliniken för öron-, näs- och halssjukdomar på Kirurgiska sjukhuset och Ögon-öronsjukhuset har poliklinisk verksamhet vid olika vård- och undersökningsenheter samt två vårdavdelningar där operations- och ingreppspatienter inom specialiteten vårdas.

Operationsverksamheten är huvudsakligen dagkirurgisk, vilket betyder att patienterna vanligen skrivs ut under ingreppsdagen.