Ungdomspsykiatrisk dagrehabiliteringsenhet

Myllytie 1 A 3:e vån.
04410 Träskända

Kansli: 040 760 7383
Fax: 09 2716 3166

Direktör för ansvarsområdet: överläkare Kirsi Kettunen 040 832 9914
Avdelningsöverläkare: Krista Papp 050 396 7391
Chef för avdelningsgruppen: Marjo Kollanen 040 832 9915
Avdelningsskötare:  Jukka Virtanen 0400 657 229

Ungdomspsykiatriska dagrehabiliteringsenheten erbjuder rehabilitering i grupper för ungdomar inom öppenvården.