Träskända dagavdelning

Sibeliuksenkatu 4 C 3:e vån.
04400 Träskända

Kansli: 09 2716 3103
Fax: 09 2716 3132
Avdelningssekreterare: 050 427 6456
E-postadress: hyvjarpo@hus.fi 
 
Direktör för ansvarsområdet: överläkare Eila Sailas
Chef för avdelningsgruppen: överskötare Saija Syvänen
Avdelningsskötare: Maisa Hietanen

Dagavdelningen är en undersöknings- och vårdenhet som betjänar vuxenbefolkningen i Hyvinge sjukvårdsområde. Efter en två veckor lång bedömningsperiod planeras vården utifrån patientens individuella behov.
I behandlingsformerna ingår bland annat individ- och gruppvård, ergoterapi och familjemöten.