Psykogeriatriska och neuropsykiatriska polikliniken

Vanha Valtatie 198
04500 Mariefors

Sjukhusets växel: 09 2716 1

Avdelningssekreterare: 040 6361 287 (tidsbeställningar)
Sjukskötare: 040 582 4403

Överläkare Risto Vataja
verskötare verskötare Camilla Ekegren

Polikliniken utför primärhälsovård och stöder psykogeriatriska och neuropsykiatriska patienter som är i behov av specialsjukvård. Patienterna kommer i regel till vård med remiss. Polikliniken reagerar på remissen så snabbt som möjligt och meddelar en mottagningstid till polikliniken eller hem till patienten.

Poliklinikens uppgiftsområden är bland annat psykiatrisk undersökning, efterpolikliniska besök efter sjukhusvård, konsultationer i samband med medicinerings- och vårdproblem och bedömning av behovet av sjukhusvård.