Nurmijärvi poliklinik för affektiva störningar

 

Sjukhusgatan 1

H-byggnaden, 2. vän

05850 Hyvinge

tel. 019 4587 2048

fax 019 45873575

E-post: hyvnurpsy@hus.fi   
 
Chief of Division: överläkare Eila Sailas
Chef för avdelningsgruppen: överskötare Saija Syvänen 
Avdelningsskötare: Kirsi-Maria Vesterinen
 
 
På den psykiatriska polikliniken för affektiva störningar undersöks och behandlas vuxna vars vårddiagnos i allmänhet är mellansvår eller svår depression, återkommande depression eller bipolär störning. Patienterna kommer till polikliniken med remiss från läkare.