JMT Rehabiliteringspoliklinik

​Träskända, Mäntsälä, Tusby


Träskända verksamhetsställe

Sibeliuksenkatu 4 C, 1:a vån.
04400 Träskända
Telefon: 09 2716 3168 eller 09 2716 52 (växel)
E-post: hyvjmtkuntoutus@hus.fi  
Fax: 09 2716 3121

Mäntsälä verksamhetsställe
Keskuskatu 2 C
04600 Mäntsälä
Telefon: 09 2716 3168 eller 09 2716 52 (växel)
E-post: hyvjmtkuntoutus@hus.fi
Fax: 09 2716 3121

Tusby verksamhetsställe
Kauppatie 8 
04300 Tusby
Telefon: 09 2716 3168 eller 09 2716 52
E-post: hyvjmtkuntoutus@hus.fi
Fax: 09 2716 3121


Övrig kontaktinformation:
Chief of Division: Eila Sailas 050 3304 175
biträdande överläkare: Teija Lindberg 09 2716 52 (växel)
Chef för avdelningsgruppen: Saija Syvänen 050 4277 333
avdelningsskötare: Saija Arokoski 0400 7702 68


JMT Rehabiliteringspolikliniken är en forsknings-, vård- och rehabiliteringsenhet inom öppenvården av psykossjukdomar i den psykiatriska specialsjukvården. Rehabiliteringspolikliniken betjänar vuxenbefolkningen i kommunerna Träskända, Mäntsälä, Tusby. Patienterna söker sig till Rehabiliteringspolikliniken med en remiss från läkare.
  
Boendeträningsenheten vid rehabiliteringspolikliniken erbjuder boendeträning utifrån läkarremissen och en rehabiliteringsplan som uppgjorts.

Poliklinikbesöken är avgiftsfria men en avgift på 39,60 € tas ut för en outnyttjad och icke-avbeställd mottagningstid. En separat avgift debiteras också för läkarintyg.