JMT Poliklinik för affektiva störningar

Träskända, Mäntsälä, Tusby

Sibeliuksenkatu 4 C, 2:a vån.
04400 Träskända
 
Växel: 09 27 161 
Kansli: 09 2716 3103
Fax: 09 2716 3132
e-postadress: hyvjmtmieliala@hus.fi

Öppen måndagar kl. 8.00–18.00, tis – fre kl. 8.00 – 15.00.

Chief of Division: överläkare Eila Sailas
Chef för avdelningsgruppen: överskötare Saija Syvänen
Avdelningsskötare: Kirsi-Maria Vesterinen

Polikliniken för affektiva störningar (JMT) betjänar vuxenbefolkningen i Träskända, Mäntsälä och Tusby. Patienterna kommer till polikliniken med en remiss från läkare, polikliniken har inte jourmottagning.  Verksamheten omfattar undersökning, behandling och bedömning av rehabiliteringsmöjligheter. I behandlingsformerna ingår bland annat individ-, familje- och gruppvård och läkemedelsbehandling.
 
Vården är gratis för kunden, för läkarintyg uppbärs högst 50,80 euro i avgifter enligt klientavgiftslagen och -förordningen. En straffavgift på 50,80 euro debiteras för en mottagningstid som inte används eller avbeställs.