Hyvinge psykosenhet

HYPSYKS

 

Kontaktinformation

HNS/Hyvinge psykosenhet

H-sjukhus, Sairaalankatu 1, 2:a vån
05850 Hyvinge
Kontor: 019 4587 2048
Fax: 019 4587 3575
E-post: fornamn.efternamn@hus.fi     
 

Övriga kontaktuppgifter
Resultatenhetschef: Eila Sailas 050 3304 175
Läkare: Sari Lång-Tonteri 09 2716 3168
Avdelningsgruppens chef: Saija Syvänen 050 4277 333
Avdelningsskötare: Saija Arokoski 0400 7702 68


Hyvinge psykosenhet är en öppenvårdsenhet inom psykiatrisk specialiserad sjukvård för undersökning, vård och rehabilitering av psykossjukdomar. Hyvinge psykosenhet ger vård till den vuxna befolkningen i Hyvinge.

Till Hyvinge psykosenhet kommer patienterna med läkarremiss från sjukhus, hälsostationer eller t.ex. företagshälsovården. Remisserna behandlas centraliserat i remiss- och bedömningsgruppen och hänvisas därifrån till Hyvinge psykosenhet.

Poliklinikbesöken är avgiftsfria. För icke använda och icke annullerade mottagningstider till öppenvård faktureras dock en avgift av personer över 15 år. Mottagningstider ska annulleras senast föregående vardag före kl. 12.00. Mer information och avgifternas storlek finns på http://www.hus.fi/sv/patienten/patientavgifter/patientfakturor/Sidor/Patient--och-dokumentavgifter--2014.aspx