Hyvinge poliklinik för affektiva störningar


H-sjukhus, Sairaalankatu 1, 2:a vån.
05850 Hyvinge
 
Avdelningssekreterare: 019 4587 2048
Fax. 019 4587 3575

Öppettider må - fr 8.00 - 16.00


Resultatchef: överläkare Eila Sailas
Avdelningsgruppens chef: Saija Syvänen
Avdelningsskötare: Maisa Hietanen

Hyvinge poliklinik för affektiva störningar är den psykiatriska specialistvårdens undersöknings- och behandlingsenhet för affektiva störningar inom öppenvården. Vårdmetoder är bl.a. individuell, familje- och gruppvård samt läkemedelsbehandling.

Hyvinge poliklinik för affektiva störningar är avsedd för vuxenbefolkningen i Hyvinge.
 
Till vård kommer man med läkarremiss från sjukhus, hälsostation eller t.ex. företagshälsovården. Remisserna behandlas centralt i en remiss- och bedömningsarbetsgrupp.

Poliklinikbesöken är avgiftsfria. För läkarintyg uppbärs en avgift på högst 39.60 € enligt klientavgiftslagen och -förordningen. För mottagningstid inom öppna vården som inte utnyttjas eller avbokas uppbärs en avgift av personer som fyllt 15 år. En mottagningstid ska avbokas senast föregående vardag före kl. 12.00. Avgifterna och mer information finns på adressen www.hus.fi/patientavgifter.