Allmänsjukhuspsykiatri


Hyvinge sjukhus
H-sjukhus, Sairaalankatu 1, 2:a vån.
05850 Hyvinge


Avdelningssekreterare: 019 4587 2048
Fax: 019 4587 3575

Chief of Division: överläkare Eila Sailas
Chef för avdelningsgruppen: överskötare Saija Syvänen
Avdelningsskötare: Sanna Puro


Allmänsjukhuspsykiatriska polikliniken finns i Hyvinge sjukhus lokaliteter och uppfyller skriftliga begäran om konsultation av den somatiska vårdparten. De viktigaste uppgifterna är bedömning av behovet av psykiatrisk vård, bedömningar av medicineringen och diagnostiska bedömningar och ordnande av fortsatt vård. Både på polikliniken och på bäddavdelningen ges krisvård vid psykiska kriser som orsakats av sjukdom eller skada. Vidare får patienterna hjälp med att anpassa sig till sjukdomen eller skadan.