Remiss- och bedömningsarbetsgruppen


Sibeliuksenkatu 4 C 3:e vån.
04400 Träskända

Växel: 09 271 652
Kansli: 09 2716 3103
Fax: 09 2716 3132

Bedömningsskötare: Mirka Ilkka 050 4274 943, Marjut Vastamäki 050 4273 891

Direktör för ansvarsområdet: överläkare Eila Sailas 050 4273 054
Chef för avdelningsgruppen: överskötare Saija Syvänen 050 4277 333
Avdelningsskötare: Maija-Liisa Hietanen 050 4277 224