Funktionell rehabilitering


Kellokoski sjukhus
Vanha Valtatie 198
04500 Mariefors

Växel: 09 2716 1

Övrig kontaktinformation:
Direktör för ansvarsområdet: Tuula Kieseppä
Chef för avdelningsgruppen: Päivi Soininen
Avdelningsskötare: Tiina Riikonen


Ansvarsområdet har i uppgift att producera rehabiliteringstjänster för hela den psykiatriska resultatenheten på sjukhuset och inom öppenvården. Tjänsterna utgör en del av den övergripande vården av patienten. Verksamheten är definierad, målinriktad och styrd.


Funktionell rehabilitering omfattar

 • fysioterapi
 • rörelseterapi
 • ergoterapi
 • handledning
 • musikterapi
 • bildkonstterapi
 • arbetsverksamheter
 • rehabiliteringshandledning
     - Kellokoski arbetscenter
     - Kellokoski och Ohkola utomhusarbetscenter
     - Kellokoski trädgårdsarbetscenter
     - Träskända arbetscenter
     - Boden (Puoti)