Funktionell rehabilitering


Besöksadress
Ohkolavägen 10, 04500 Mariefors

Postadress
PB 198, 00029 HUS​

Ansvarsområdet har i uppgift att producera rehabiliteringstjänster för hela den psykiatriska resultatenheten på sjukhuset och inom öppenvården. Tjänsterna utgör en del av den övergripande vården av patienten. Verksamheten är definierad, målinriktad och styrd.


Funktionell rehabilitering omfattar

 • fysioterapi
 • rörelseterapi
 • ergoterapi
 • handledning
 • musikterapi
 • bildkonstterapi
 • arbetsverksamheter
 • rehabiliteringshandledning
     - Kellokoski arbetscenter
     - Kellokoski och Ohkola utomhusarbetscenter
     - Kellokoski trädgårdsarbetscenter
     - Träskända arbetscenter
     - Boden (Puoti)