Avdelning 8 Avdelningsgruppen för affektiva störningar Akutpsykiatri


Vanha Valtatie 198
04500 Mariefors

Kansli: 09 2716 3208


Direktör för ansvarsområdet: överläkare Kari Raaska 050 4277 688
Chef för avdelningsgruppen: överskötare Saija Syvänen 050 4277 333
Avdelningsskötare: Kirsi-Maria Vesterinen 050 4271 398


Avdelning 18 är en sluten mottagningsavdelning som har 18 patientplatser. På avdelningen vårdas personer i början av sjukhusvården som befinner sig i ett tillstånd som kräver brådskande psykiatrisk sjukhusvård (t.ex. akut psykos, svår depression, olika psykiatriska krissituationer). Patienterna kommer till polikliniken med en remiss från läkare.