Avdelning 51


Kellokoski sjukhus (Ohkola fastighet)
Ohkolantie 20
04500 Mariefors


Direktör för ansvarsområdet: Eila Sailas 050 3304 175
Chef för avdelningsgruppen: Päivi Soininen 050 3967 300
Avdelningsskötare: Heikki Korkeila 050 4278 926


Avdelning 51

Avdelningens kanslier: 09 2716 3018 (återkommande psykoser),
09 2716 3207 (förstagångspsykoser)
E-post: hyvkelos51@hus.fi

Fax: 09 2716 3397

Stödenheten för psykosrehabilitering består av en sluten avdelning med 24 patientplatser och en fältarbetsgrupp som svarar för vården av patienter som insjuknat i förstagångspsykos eller återkommande psykos.

Enhetens grundläggande uppgift är att multiprofessionellt undersöka, vårda och rehabilitera psykospatienter samt att skapa och upprätthålla patientens nätverk i den egna boendemiljön. Vården på enheten bygger på en individuell vård- och rehabiliteringsplan för patienten.

Besökstid: 8.30–19.30 

Fältarbetsgruppen

Fältarbetsgruppen arbetar inom Hyvinge sjukvårdsområde:
mån–fre kl. 8–16 och lör–sön kl. 9–16.
Utanför fältarbetsgruppens arbetstid svarar personalen på avdelning 51 för verksamheten.


ACT-teamet arbetar i Träskända och Tusby: mån–fre kl. 8–16