Avdelning 22 Psykogeriatri


Vanha Valtatie 198
04500 Mariefors

Kansli: 09 2716 3422
Patienttelefon: 0400 426708


Överläkare Risto Vataja
Biträdande överläkare Jukka Ritschkoff
Överskötare Camilla Ekegren
Avdelningsskötare: Jyrki Loijas  050 427 3657
Avdelningsläkare: 040 6214652
Avdelningssekreterare: 09 2716 3622


Besökstider: kl. 10.00–18.00


Avdelning 22 är en undersöknings- och vårdavdelning med 17 platser. På avdelningen vårdas åldrande patienter som lider av mentala problem. Vården utnyttjar den multiprofessionella arbetsgruppens kompetens och vården planeras tillsammans med patienten och dennes nätverk.