Kellokoski sjukhus

Vanha Valtatie 198
04500 Mariefors

Växel: 09 27161
Fax: 09 2716 3461

E-postadresser: förnamn.efternamn@hus.fi

Rådgivning och vaktmästare
Byggnad 1 entré A
tfn. 09 2716 3222
Vaktmästarna är på plats 24/7.

Besökstiderna varierar mellan de olika avdelningarna.

Den psykiatriska resultatenheten i Hyvinge sjukvårdsområde ger specialsjukvård vid Kellokoski sjukhus och öppenvårdsenheterna i området.

 
Målet är att förbättra hälsotillståndet, funktionsförmågan och livskvaliteten hos patienter som lider av psykiska störningar och att minska på lidande och olägenheter i samband med psykiatriska sjukdomar.


Resultatenheten svarar för organiseringen av regionala mentalvårdstjänster för befolkningen i området och koordinering av mentalvårdsarbetet.  Resultatenhetens uppgift på HNS-nivå är vård av rättspsykiatriska och svårbehandlade patienter, rehabilitering av schizofreni och vård av barn och unga med svåra psykiska symptom.


Aktiv nationell och internationell forskningsverksamhet bedrivs vid resultatenheten.