Psykiatri

Jorvs psykiatri ansvarar för ordnande av psykiatrisk specialsjukvård i Esbo, Grankulla  och Kyrkslätt i intensivt samarbete med andra aktörer i området, såsom primärvården.

Den består av tre patientgruppsspecifika kliniker av vilka var och en har en egen avdelning på Jorv, samt egna öppenvårdspolikliniker.