Mattby polikliniken för affektiva störningar

Besöksadress
Halvankarvägen 8, 02230 Esbo

Postadress
PB 803, 00029 HUS

Kontaktuppgifter
09 471 81700
Faksi 09 471 81717


Polikliniken ansvarar för vården av andra patienter än psykospatienter i Jorvområdet och samarbetar intensivt med andra aktörer i området.
 

 Karta och förbindelser

 
:


. .