Alberga polikliniken för affektiva störningar

Besöksadress
Befästningsvägen 7, 02600 Esbo

Postadress
PB 827, 00029 HUS

Kontaktuppgifter
09 471 81440
Fax 09 471 81460

Polikliniken ansvarar för vården av andra patienter än psykospatienter i Jorvområdet och samarbetar intensivt med andra aktörer i området.
 

 Karta och förbindelser

 
:


. .