Kirurgiska polikliniken

Besöksadress
Jorv sjukhus
Kirurgiska polikliniken
Åbovägen 150, Esbo

Postadress
PL 800, 00029 HUS


Kontaktupgifter:

Sköldkörtels- och bukkirurgi, endoskopiska undersökningar av tarmkanalen och magsäck

Telefön:               mån–fre kl 08–15.30,  09 471 73821
Mejl:                    HYKS.vatsakeskus@hus.fi

Ortopedi och plastikkirurgi
Sekreterare:      förfrågor som gäller remisser
Telefon:             mån–fre kl 12.30–13.30,  09 471 83286
Sjuksköterska:  förfrågor som gäller tidsbeställning och vård
Telefon:             mån–fre kl 08.30-09.30, 09 471 83 260
Mejl:                  jorvi.ortopkl@hus.fi,  jorvi.plastpkl@hus.fi

FAX             09 471 85930​


Ansvarig läkare: Jaana Vironen
Avdelningsskötare: Teija Pietiläinen.

Kirurgiska polikliniken vid Jorvs sjukhus är en remiss- och kontrollpoliklinik som undersöker och vårdar patienter inom specialiteterna ortopedi, gastroenterologisk kirurgi och plastikkirurgi. LEIKO-enheten fungerar också inom polikliniken.