Avdelning K7 (bukkirurgi)

Besöksadress
Jorvs sjukhus
Åbovägen 150, Esbo

Postadress
PB 800, 00029 HUS

Kontaktuppgifter
Byrå 09 471 82270
Fax 09 471 85923

Avdelningsskötare Karoline Maxenius 050 428 7594
Ansvarig läkare Tom Scheinin

På avdelning K7 vid Jorvs sjukhus vårdas patienter inom specialiteten bukkirurgi.

Besökstid: 14-19.

 

 Köförfrågningar

 

.....