Kirurgiska enheter

På Jorvs sjukhus finns fem kirurgiska vårdavdelningar där man vårdar bukkirurgiska, ortopediska och traumatologiska, endokrinkirurgiska, plastikkirurgiska och gynekologiska operationspatienter.

En del av de kirurgiska ingreppen görs på Jorvs sjukhus dagkirurgiska enhet, varifrån patienterna vanligen skrivs ut under ingreppsdagen.