Intensivvård -och brändskadorsavdelningen U2

Besöksadress
Jorv sjukhus
Jourbyggnaden, 2. våningen
Åbovägen 150, Esbo

Postadress
PL 800, 00029  HUS

Kontaktuppgifter
Skiftansvarig 050 303 6285
Byrå 09 47182580
Fax 09 471 85928

Avdelningssköterskor
Helena Siivonen 050 428 4457
Sari Ilmarinen 040 706 1355

Ansvariga läkare 
Tero Varpula 
Jyrki Vuola


Besökdstid: På grund av avdelningens speciella karaktär önskas att besöken är korta och att endast nära anhöriga besöker patienten. Besök nattetid är inte önskvärda.

På intensivvårds- ovh brännskadorsavdelningen U2 vid Jorv sjukhus vårdas kritiskt sjuka patienter och patienter som har brännskador.