Intensivvårds -och brännskadeavdelningen U2

Besöksadress
Jorvs sjukhus
Jourbyggnaden, 2. våningen
Åbovägen 150, Esbo

Postadress
PL 800, 00029  HUS

Kontaktuppgifter
Skiftansvarig 050 303 6285
Byrå 09 47182580
Fax 09 471 85928

Avdelningsskötare
Helena Siivonen 050 428 4457
Sari Ilmarinen 040 706 1355

Ansvariga läkare 
Tero Varpula 
Jyrki Vuola


Besökstid: På grund av avdelningens speciella karaktär önskas att besöken är korta och att endast nära anhöriga besöker patienten. Besök nattetid är inte önskvärda.

På intensivvårds- ovh brännskadeavdelningen U2 vid Jorvs sjukhus vårdas kritiskt sjuka patienter och patienter som har brännskador.