Trafikförbindelser och parkering

Kollektivtrafik

Vi rekommenderar att ni i mån av möjlighet anlitar kollektivtrafik när ni kommer för vård till HUS sjukhus. Om vården tar lång tid kan parkeringskostnaderna för det egna fordonet bli överraskande höga. Kollektivtrafikförbindelserna till Jorvs sjukhus (länken kommer).

Parkering

Parkering på Jorvs sjukhusområde är avgiftsbelagd. Ni hittar lättast parkeringsplatser för kunder på Jorvs sjukhus på parkeringsanläggningen P1, som ligger under Esbo sjukhus. Ni kör in i parkeringshuset antingen via rampen från Karvasbackavägen eller via den senare rondellen på den väg som leder till huvudentrén på Jorvs sjukhus. Parkeringen är avgiftsbelagd och kostar fr.o.m. 7.12.2017 1€/ påbörjad 50 min. Parkeringen är avgiftsbelagd alla veckodagar, dygnet runt.
 
Långtidsparkering är förbjuden i parkeringshuset. Parkering är tillåten för sjukhusets personal under arbetsdagen/arbetsskiftet. Vid missbruk har Kiinteistö Oy Espoon sairaala rätt att flytta fordonet på ägarens/innehavarens bekostnad till en plats som Esbo stad anvisat för detta ändamål.

Det finns entréhallar med hiss på alla tre våningar på parkeringsanläggningen P1. Parkeringen betalas där i parkeringsautomater efter avslutad parkering. Automaterna tar emot kontanter och de vanligaste Debit- och Credit-betalkorten.

Från parkeringsanläggningen kommer ni lättast till Jorvs sjukhus med hissen till andra våningen. Där kommer ni via förbindelsegången den inre vägen till entréhallen i Jorvs sjukhus, nära huvudentrén.

På sjukhusområdet finns några parkeringsplatser utomhus för dem som ledsagar patienter, men de är relativt få. Parkeringen på dessa platser är avgiftsbelagd och dyrare än parkering på parkeringsanläggningen P1. På en del av platserna för ledsagare är också den maximala parkeringstiden begränsad.

Parkering vid akutvården

Framför akutvården finns ett mycket begränsat antal parkeringsplatser avsedda för personer som ledsagar patienter. Vi rekommenderar att ni flyttar fordonet till parkeringsanläggningen P1 när ni har ledsagat patienten till akutvården.

Färdvägen till akutvården är samma väg som ambulanserna använder och den måste därför alltid hållas fri. Vi rekommenderar därför att ni inte stannar för att vänta på en parkeringsplats framför akutvården.

Parkering utomhus kan betalas med mobilapparna Easypark och Parkman. Vi rekommenderar det här betalningssättet, eftersom det är mycket svårt att på förhand veta hur lång tid ett besök tar. Med en mobilapp kan parkeringstiden ändras medan parkeringen ännu pågår.

Ni får närmare upplysningar om sjukhusets parkering på adressen pysakointi@hus.fi. Närmare upplysningar om personalens parkering finns på HUS intranet.