Neurologiska vårdavdelningen NE3

Besöksadress
Jorvs sjukhus 
Åbovägen 150, 02740 Esbo
 
Postadress
PB 800, 00029 HUS
 
Kontaktuppgifter
09 471 82330
Fax 09 471 85918
 
Avdelningsskötare Merja Rydenfelt 09 471 82332
Avdelningssekreterare 09 471 82331
 
Besökstid kl 13-19
 
Avdelning NE3 är en vårdavdelning med 22 patientplatser. På NE3 vårdas patienter i behov av neurologisk vård som lider av sjukdomar i det centrala eller perifera nervsystemet eller av muskelsjukdomar. Den största patientgruppen är patienter med blodcirkulationsstörningar i hjärnan. Andra vanliga symptom- eller sjukdomsgrupper är yrsel, epilepsi, MS-sjukdom, Parkinsons sjukdom, tumörer och infektionssjukdomar i det centrala nervsystemet.