Sömnapnépolikliniken

Besöksadress
Jorvs sjukhus
Åbovägen 150, 02740 Esbo 

Postadress
PB 800, 00029 HUS
 
Kontaktuppgifter
Telefontid: tis.–tors. kl. 12–13, 050 428 4971
 
När sömnapnépolikliniken är stängd under semestertider, kan ni i brådskande fall kontakta tidsbokningen för Lungpolikliniken
09 471 83295 mån. kl. 9–10, tis.–tors. kl. 8–9, fre. kl. 9–10
 
Utdelning av förbrukningsartiklar: jorviunihoitaja@hus.fi
 
Vid Lungpolikliniken undersöks och behandlas andningsstörningar under sömn. Den vanligaste av dessa är obstruktiv sömnapné. Det är möjligt att komma på undersökning och behandling av andningsstörningar under sömn genom en remiss där information inklusive resultat från grundundersökningen från en begränsad sömnregistrering framgår.
 
Vid Lungpolikliniken påbörjas vid behov en kontinuerlig övertrycksbehandling som behandling mot sömnapné, det vill säga en CPAP-apparatbehandling. Vårdbehovet utvärderas av en specialistläkare vid polikliniken och behandlingen ansvaras av sömnsköterskor som är insatta i apparatbehandlingen. Patienterna får behandlingsapparaterna och behövlig utrustning via polikliniken utan avgift. En normal poliklinikavgift tas ut för mottagningsbesöken hos läkare och skötare.

 

Uppföljning av sömnapnépatienter på polikliniken 

 
I Jorv är Långtidsuppföljningen genom CPAP-apparatbehandling koncentrerad till sömnapnépolikliniken som verkar inom Lungpolikliniken. Alla patienter som fortsätter med CPAP-apparatbehandling överförs efter årskontrollen till uppföljning på sömnapnépolikliniken, förutsatt att det inte förekommer några speciella problem i samband med behandlingen och att apparatbehandlingen sker regelbundet.
 
Personer med riskyrken (bl.a. yrkesförare, piloter, lokförare) följs upp årligen genom rutinundersökningar på endera läkar- eller skötarmottagning. Om riskyrket inte var känt i början av behandlingen eller om personen överförts till dessa uppgifter senare ber vi att detta meddelas till sömnskötaren för att ordna uppföljning. Sömnapné som är i god balans utgör inte ett hinder för att ha ett riskyrke. Gällande yrkeskörtillstånd förutsätts uppföljning även när en person inte verkar direkt i ett riskyrke. Enbart ett ABC-körkort förutsätter inte uppföljning men åldersbaserade körkortsintyg kräver en hänvisning till behandling av sömnapné. Ni kan be om ett intyg i anknytning till detta på sömnapnépolikliniken.

 

Sömnapnépolikliniken har koncentrerat sig endast på frågor i anknytning till fortsatt uppföljning av CPAP-apparatbehandling. På så sätt möjliggörs en snabb och smidig behandling vid problem i anknytning till apparatbehandling. Övriga lungsjukdomar behandlas i öppenvården, endera inom hälsovårdscentralen eller företagshälsovården.


Utdelning av förbrukningsartiklar


Ni får förbrukningsartiklar från Lungpolikliniken i samband med uppföljningsbesöket. Behandlingsapparaterna behöver ingen service med undantag av filterbyte. Via sjukhuset lämnas ut en mask och en slang en gång per år utan avgift. De nya förbrukningsartiklarna får ni genom att kontakta skötaren vid sömnapnékliniken vid Jorv i första hand via e-post eller per telefon under telefontiden. Förbrukningsartiklarna levereras till informationen på Jorv där de kan avhämtas enligt överenskommelse under öppettiderna, helst kl. 7.30–19.30.

 
Om behovet av masker är fler än en per år, skaffas extra masker på egen bekostnad. Se anvisningar.