Rehabilitering av sömnapnépatienter

FPA ordnar rehabiliteringskurser för sömnapnépatienter fram till slutet av 2016. Mer information om kurserna fås på FPA:s webbplats. Ytterligare information om lediga kursplatser och om ansökan till kurserna fås även via FPA:s servicenummer för rehabilitering 020 692 205. Vid ansökan till kurserna behövs B-läkarutlåtande eller en rehabiliteringsplan och rehabiliteringsansökan. Det är möjligt att begära ett läkarutlåtande från företagshälsovården eller genom att kontakta sömnsköterskan.
 

Viktkontroll och sömnapné

 
Viktkontrollen är en väsentlig del av behandlingen av sömnapné och motion har en viktig andel i det.
 
Personer som har sömnapné har en möjlighet att få ett fördelaktigt simhallskort för specialgrupper. Ni hittar kontaktuppgifterna i er hemkommun via länken: Esbo / Kyrkslätt / Grankulla. Intyget om sömnapné för kortet fås av sömnsköterskan. Kortet förutsätter inte en pågående CPAP-behandling.
 
Hjälp för viktkontroll (på finska): painonhallintatalo.fi
 

 Patientorganisationer