Beställning av CPAP-masker

​Ni får årligen en mask och en slang avgiftsfritt via sömnapnépolikliniken. HUCS har slutit s.k. ramavtal med leverantörerna av maskerna vilket gör det möjligt att få dem billigare. Detta begränsar dock utbudet av masker till dem som ingår i avtalet.

Om ni vill använda andra modeller än de som ingår i avtalet eller om behovet är fler än en/år, kan maskerna och slangarna beställas på egen bekostnad direkt från importören. I marginalen uppräknas de kontraktsleverantörer vars masker används inom HUCS. Fixeringen av masker och slangar är standardiserad vilket gör att masker från olika leverantörer passar i alla apparater som finns i användning.