Polikliniken för lungsjukdomar

Besöksadress
Jorvs sjukhus
Åbovägen 150, 02740 Esbo
 
Postadress
PB 800, 00029 HUS
 
Kontaktuppgifter
Poliklinikens tidsbeställning och information:
mån. och fre. kl. 9–10, tis.–tors. kl. 8–9, 09 471 83295
Byrå: 09 471 82930
Fax: 09 471 85957
Avdelningssköterska: Marianne Ikola
Läkare som ansvarar för avdelningen: Lauri Tammilehto
 
Lungpolikliniken är öppen kl. 8–15.
 
Polikliniken för lungsjukdomar på Jorvs sjukhus är en del av sampolikliniken på Jorvs sjukhus. Polikliniken är en enhet som är insatt i lungsjukdomar hos vuxna och som främst tar hand om invånarna i Esbo, Kyrkslätt och Grankulla.
 
Polikliniken fungerar som en tidsbokningspoliklinik dit patienterna kommer med en remiss som omfattar grundläggande undersökningar från hälsocentralen, den privata sektorn, arbetshälsovården eller från annan specialsjukvård. Utifrån uppgifterna i remissen planerar man ytterligare undersökningar som behövs samt gör en bedömning av hur brådskande vården är.
 
De största sjukdomsgrupperna på polikliniken är
  • sömnapné
  • obstruktiv lungsjukdom
  • astma
  • lungcancer
  • sjukdomar i lungvävnaden
  • tuberkulos


På polikliniken undersöker man och följer olika avvikande bilddiagnostiska fynd.
 
Polikliniken har ett täckande nätverk av tjänster i radiologiska, fysiologiska och kliniska neurofysiologiska enheter.
 
På polikliniken för lungsjukdomar görs endoskopi av luftrören samt kemoterapi vid lungcancer. På polikliniken för lungsjukdomar finns även en sömnapnéklinik som specialiserat sig på CPAP-behandling.