Vårdavdelning för lungsjukdomar Keu5

Besöksadress
Jorvs sjukhus
Vårdavdelning för lungsjukdomar Keu5
Åbovägen 150, 02740 Esbo

Postadress
PB 800, 00029 HUS

Kontaktuppgifter
09 471 82351 (vardagar 7.30-15.30), 09 471 82350 (andra tider)
Fax 09 471 85921

Besökstiderna är fria, men vi önskar att ni beaktar andra patienters integritet och ro för återhämtning. Din anhöriga kan dela rum med 1 - 3 andra patienter. 
Nattetid (kl. 21 -->) är besök av säkerhetsskäl tillåtna endast i specialfall.

Av praktiska skäl önskar vi att de anhöriga utser en kontaktperson, som ringer avdelningen om förfrågningar för allas del. På så sätt får vårdpersonalen mer tid för själva patientarbetet i stället för att svara i telefon.
Den bästa tiden för samtal är mellan kl. 8 - 20.​
 
På avdelning Keu5 vårdas patienter som lider av lunginflammation, obstruktiv lungsjukdom, astma eller lungcancer. På avdelningen för lungsjukdomar behandlas även tuberkulospatienterna i området.

Den polikliniska vården av lungsjukdomar på Jorvs sjukhus sker på polikliniken för lungsjukdomar.
 
Avdelningen har 23 patientplatser. Patienterna kommer till avdelningen i första hand via jouren. Vårdtiden är i genomsnitt 5,5 dygn. I avdelningens arbetsteam ingår 3 läkare, en avdelningsskötare, en biträdande avdelningsskötare, 17 sjukskötare, 6 primärvårdare, en avdelningssekreterare och tre lokalvårdare. På avdelningen finns också en fysioterapeut dagligen till förfogande.​​