Jour

Ring det avgiftsfria numret 116 117 innan du kommer till jouren. I nödsituationer ska du ringa 112.​
 
Besöksadress
Jorvs sjukhus
Jourbyggnaden (ingång via Åbovägen)
Åbovägen 150, 02740 Esbo
 
Postadress
PB 800, 00029 HUS
 
Kontaktuppgifter
09 4711
Fax 09 471 85915
 
Inom specialistvården har Jorvs sjukhus akutmottagning dygnet runt. Till specialistvårdens akutmottagning kommer man vid akuta sjukdomsfall med läkarremiss och i nödsituationer utan remiss.
 
Specialistvårdens akutmottagning har indelats enligt specialitet i en internmedicinsk, kirurgisk och och barnmedicinsk akutmottagning.
 
Som partnerskapsavdelning har vi akutavdelningen med 12 patientplatser (sex övervakningsplatser och sex vårdavdelningsplatser). På akutavdelningen tar man hand om specialistvårdens internmedicinska och kirurgiska vuxenpatienter som behöver övervakning, hjärtövervakning, observation och uppföljning. 
 
Barnakuten
Jorvs sjukhus har en barnmedicinsk samjour. Barnakuten har en egen ingång från Åbovägen.
 
Hälsovårdscentralsjouren
Hälsovårdscentralsjouren är öppen på vardagarna utanför tjänstetid och på veckoslutet. Under tjänstetid kl. 08–16 ska patienterna från Esbo och Grankulla söka sig till jouren vid den egna hälsostationen. Patienterna från Kyrkslätt ska på vardagar och veckoslutet kl. 8–20 söka sig till jouren vid den egna hälsocentralen.
   
Ingen remiss behövs för besök på hälsovårdscentralsjouren. Även om hälsovårdcentralsjouren finns i samma lokaler och har gemensam vårdpersonal med specialistvården ansvarar Esbo stads social- och hälsovårdsverk för verksamheten. I anslutning till hälsovårdscentralsjouren finns också Esbo stads och Grankulla stads jour för social- och kristjänster.
 
Misstänkta frakturer hos Esbobor (vuxna och barn)
Det kan vara fråga om en benfraktur om du efter en färsk skada inte alls kan belasta benet eller om handen klart är i felställning. 
 
Behandling av benfrakturer vardagar kl. 8-16
Om du misstänker en benfraktur, ring först din egen hälsostation så får du närmare instruktioner. Mindre stukningar och skador kan omhändertas på den jourhavande sjukskötarens mottagning på din hälsostation. 
 
Behandling av frakturer under kvällar och veckoslut
I frågor som gäller att uppsöka jouren kan du ringa numret 116 117 dygnet runt. Du får instruktioner och du hänvisas till närmaste jourmottagning.
 
 

 Beräknad längd för ett jourbesök - vuxna

 
​​


OmaOlo_1200x1200px_1SVE_pieni.jpg

 

 När ska man komma till jouren?