Jourpolikliniken


Besöksadress
Jorvs sjukhus
Jourbyggnaden (ingång via Åbovägen)
Åbovägen 150, 02740 Esbo
PB 800, 00029 HUS

Ring det avgiftsfria numret 116 117 innan du kommer till jouren. I nödsituationer ska du ringa 112.​
 
Kontaktuppgifter
09 471 83300
Fax 09 471 85915
 
På jourpolikliniken vårdas akut insjuknade patienter inom invärtes medicin, kirurgi och allmänmedicin. Vid Jorvs sjukhus finns samjouren, dvs. både hälsocentraljouren och specialsjukvårdsjouren, i samma byggnad.
 
Hälsovårdscentralsjouren är öppen på vardagarna utanför tjänstetid och på veckoslutet. Under tjänstetid kl. 08–16 ska patienterna från Esbo och Grankulla söka sig till jouren vid den egna hälsostationen. Patienterna från Kyrkslätt ska på vardagar och veckoslutet kl. 8–20 söka sig till jouren vid den egna hälsocentralen.
 
Misstänkta frakturer hos vuxna och barn i Esbo behandlas vid Jorvs jour. Vid misstänkta frakturer kan man ringa den egna hälsostationen vardagar kl. 8-16, under kvällar och veckoslut ges rådgivning på numret 116 117.
 
Specialsjukvårdsjouren är öppen dygnet runt. Patienterna kommer till specialsjukvårdsjouren med remiss av läkare eller i nödfall utan remiss. En remiss behövs inte för hälsocentraljouren. Patienterna behandlas i prioritetsordning och därför kan väntetiderna ibland bli långa.
 
 

 Beräknad längd för ett jourbesök - vuxna

 
​​