Jouravdelningen

Besöksadress
Jorvs sjukhus 
Åbovägen 150, 02740 Esbo
 
Postadress
PB 800, 00029 HUS
 
Kontaktuppgifter
09 471 82850
Fax 09 471 85968
 
Avdelningsskötare 050 428 4707
Läkare som ansvarar för avdelningen 050 428 4759
Avdelningssekreterare 09 471 82850
 
Besökstider kl. 15–19
På grund av avdelningens speciella karaktär önskar vi att besöken är korta och att endast de närmaste anhöriga besöker patienten.
  
Jouravdelningen vid Jorvs sjukhus har 19 patientplatser (8 övervakningsplatser och 11 övervakningsplatser). På avdelningen utförs övervakning och uppföljning för vuxna patienter.