Barnmedicinska jourpolikliniken

Besöksadress
Jorvs sjukhus
Åbovägen 150, Esbo
K-våningen i Jorvs jourbyggnad.

Postadress
PB 800, 00029 HUS

Ring det avgiftsfria numret 116 117 innan du kommer till jouren.

I nödsituationer (t.ex. svår andnöd, stort blödande sår eller kramper) ring nödnumret 112. Ambulanspersonalen bedömer vårdbehovet och transporterar patienten till rätt vårdplats.

Fax: 09 471 85908
 

Öppettider: Sjukhusjouren är öppen 24 timmar om dygnet, samjouren är öppen vardagar kl. 16.00–8.00 och på helgerna dygnet runt.

I sjukhusjouren vårdas barn och unga under 16 år. Patienter kommer med remiss från Esbo, Grankulla, Kyrkslätt, Lojo, Vichtis, Karislojo, Högfors, Nummi-Pusula och Sjundeå. Barnsjukdomspatienter från Vanda hänvisas till barnjouren vid Jorvs sjukhus och barnkirurgiska patienter till Barnkliniken.

På samjouren vårdas barnpatienter under 16 år från Esbo, Grankulla, Vanda och Helsingfors. Barn eller unga som insjuknat plötsligt vårdas i första hand på den egna hälsocentralen vardagar kl. 8-16, och efter kl. 16 på samjouren för barn vid Jorvs sjukhus.

Hälsocentraljourens patienter i Kyrkslätt vårdas om natten kl. 20.00–8.00 vid samjouren på Jorv.

Misstänkta frakturer hos barn i Esbo behandlas vid Jorvs jour. Vid misstänkta frakturer kan man ringa den egna hälsostationen vardagar kl. 8-16, under kvällar och veckoslut ges rådgivning på numret 116 117.​​​

Symptomnavigatorn och sjukskötarchatt

 

I symptomnavigatorn på webbplatsen Lastentalo.fi hittar du information om vård av feber, hosta, snuva, öronvärk och lindriga andningssvårigheter (på finska). I sjukskötarchatten kan du ställa frågor om barns hälsa. Tjänsterna är avgiftsfria. Tjänsten erbjuder även rådgivning på svenska.​

​​